Σ’ αγαπώ γιατί…

Μια ιστορία αγάπης

Ένα γράμμα στην κόρη μου

Του ανθρώπου σου η χαρά, δυο φορές χαρά σου