Ταξίδι για δύο στη Μάλτα, το νησί των Ιπποτών (μέρος Α)