Ανίψια! Τα παιδιά των θείων …

Ζέστη και κολυμβητήριο!