Γιορτή πατέρα 2017!

Τους αγενείς αν δεν μπορείς να τους αποφύγεις τους αγνοείς