Archive

Ο ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΟΔΕΥΕΙ ΣΤΟΝ ΜΕΣΑΙΩΝΑ

Μοιραστείτε το :

Σε όλα τα πολιτισμένα κράτη του κόσμου ο πνευματικός αθλητισμός ανθεί. Όταν αναφερόμαστε σε πνευματικό αθλητισμό το μυαλό μας πηγαίνει κυρίως στο σκάκι, αλλά για τους μυημένους υπάρχει και το μπριτζ.

Το μπριτζ είναι ένα πνευματικό άθλημα, πολύ δημοφιλές σε κάποιες χώρες, που στην Ελλάδα έχει περί τους 4.500 αθλητές, ενώ η Ελληνική Ομοσπονδία Μπριτζ είναι αναγνωρισμένη από την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού.

Το άθλημα αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον και θα μπορούσε να έχει μεγάλη ανάπτυξη, όπως σε πολλές άλλες ευρωπαϊκές χώρες, αλλά ταλανίζεται από μικροπαραγοντικές σκοπιμότητες και οπισθοδρομικό πνεύμα, που γίνεται πιο εμφανές στα διοικητικά θέματα του αθλήματος.

Πρόσφατο παράδειγμα αποτελεί η προσπάθεια του νυν Διοικητικού Συμβουλίου να χειραγωγήσει και να θέσει υπό τον απόλυτο έλεγχό του το Πειθαρχικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας.

Κάποιοι προγενέστεροι, με όραμα και ευαισθησία, ακολούθησαν τη γνωστή συνταγή των πολιτισμένων δημοκρατιών, όπου η διάκριση των εξουσιών είναι ο χρυσός κανόνας για την προστασία των αθλητών από ενδεχόμενες αυθαιρεσίες της διοίκησης. Έτσι μέχρι σήμερα είχαμε στο μπριτζ τις τρεις εξουσίες να διαδραματίζουν η κάθε μία τον διακριτό της ρόλο.

Το Διοικητικό Συμβούλιο να αποτελεί την εκτελεστική εξουσία, η Γενική Συνέλευση τη νομοθετική και το ανεξάρτητο Πειθαρχικό Συμβούλιο τη δικαστική. Για να αποφεύγεται κάθε είδους επιβολή της εκτελεστικής εξουσίας στην δικαστική, έχει πολύ σωστά καθορισθεί, το Πειθαρχικό Συμβούλιο της Ελληνικής Ομοσπονδίας Μπριτζ, να εκλέγεται κατά τις αρχαιρεσίες για ανάδειξη του ΔΣ, αλλά με ξεχωριστές εκλογές όπου τα αθλητικά σωματεία-μέλη της ομοσπονδίας εκλέγουν το ανεξάρτητο Πειθαρχικό Συμβούλιο για ολόκληρη την τετραετία της θητείας του.

Αυτή η διαδικασία ήταν ένα επίτευγμα στα αθλητικά χρονικά του μπριτζ, διότι εξασφάλιζε, όσο αυτό ήταν δυνατόν, την ανεξαρτησία του Πειθαρχικού Συμβουλίου.

Όμως δυστυχώς σήμερα και εν όψει της Γενικής Συνέλευσης της 18 Μαρτίου 2017, το νεό ΔΣ της ΕΟΜ επιχειρεί κάτι πρωτάκουστο, που αν τελικά εγκριθεί, θα πάει πίσω πολλά χρόνια το μπριτζ, αφού το εκάστοτε ΔΣ θα έχει τη δυνατότητα να αντικαθιστά το εκλεγμένο Πειθαρχικό Συμβούλιο, με άλλο της αρεσκείας του.

Και εξηγώ. Μέχρι σήμερα κάποιος που ήταν πειθαρχικά ελεγχόμενος, είχε δικαίωμα να ζητήσει με την έναρξη της συζήτησης μιας πειθαρχικής υπόθεσης, την εξαίρεση μέλους του ΠΣ, εξηγώντας τους λόγους του αιτήματος εξαίρεσης. Απόφαση για την εξαίρεση ελάμβανε το ΠΣ. Τώρα εισάγεται μια διεθνής πρωτοτυπία, να μπορεί οποιοσδήποτε «άλλος εμπλεκόμενος στην υπό εξέταση υπόθεση» να ζητήσει εξαίρεση. Αυτό σημαίνει ότι θα μπορεί με τις ευλογίες του εκάστοτε ΔΣ, ένας ο οποίος θεωρείται με οποιονδήποτε τρόπο εμπλεκόμενος (καταγγέλων, μάρτυς, διαιτητής κλπ) να ζητάει εξαίρεση μέλους του ΠΣ. Όμως- και εδώ είναι η μεθόδευση που επιχειρείται με την πρόταση τροποποίησης του Πειθαρχικού Κανονισμού- ποιος θα αποφασίζει για την εξαίρεση ή την απόρριψή της; Λογικά θα το έπραττε, όπως μέχρι σήμερα, το Πειθαρχικό Συμβούλιο. Αμ δε!

Σύμφωνα με την πρωτοφανή εισήγηση του νέου ΔΣ της ΕΟΜ, ο εκάστοτε πρόεδρος ή προεδρεύων του ΠΣ, θα ρωτάει τα μέλη του ΠΣ αν συντρέχουν λόγοι εξαίρεσής τους από το ΠΣ. Αν κάποιο μέλος δεν ζητήσει την αυτοεξαίρεσή του, τότε τα υπόλοιπα τακτικά μέλη θα την επιβάλουν, εφόσον συγκεντρώνουν την πλειοψηφία. Προσέξτε καλά! Αν αυτό δεν γίνει, δηλαδή αν τα μέλη του ΠΣ αποφασίσουν ότι δεν συντρέχει λόγος εξαίρεσης κάποιου μέλους, τότε το ΔΣ θα παραπέμπει την απόφασή τους στην επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση ή θα συγκαλεί Έκτακτη Γενική Συνέλευση για να αποφασίσει η ΓΣ για το θέμα. Και αν η ΓΣ αποφασίσει αντίθετα από το ΠΣ, τότε το αιρετό μέλος ή τα αιρετά μέλη του ΠΣ, θα εκπίπτουν του αξιώματός τους και αν έχουν ήδη προλάβει να εκδικάσουν την πειθαρχική υπόθεση, η απόφασή τους-αν δεν συμφωνεί φυσικά το ΔΣ-δεν θα ισχύει και θα επαναλαμβάνεται η εκδίκαση της υπόθεσης εκ νέου, με νέα σύνθεση του ΠΣ!!

Αν αυτή η μεθόδευση, που παραπέμπει σε καθεστώς Βόρειας Κορέας, γίνει άρθρο του Πειθαρχικού Κανονισμού, τότε με οποιοδήποτε πρόσχημα εξαίρεσης θα δύναται το εκάστοτε ΔΣ, που δεν του αρέσει η σύνθεση του ΠΣ που αναδείχθηκε στις ανά τετραετία εκλογές, να παραπέμπει με συνοπτική διαδιακασία κάποιο ή και όλα τα μέλη του ΠΣ στη Γενική Συνέλευση για αντικατάστασή τους!!

Με άλλα λόγια το Διοικητικό Συμβούλιο θα λέει στο Πειθαρχικό Συμβούλιο: «ή θα εξαιρέσετε τα μέλη που θα σας υποδείξουμε, ώστε να αναλάβουν οι από εμάς διορισμένοι αναπληρωματικοί, ή θα σας διώξουμε με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, οπότε και θα εκπέσετε της ιδιότητάς σας οριστικά». Εν ολίγοις «Γιάννης κερνάει και Γιάννης πίνει»!

Και εδώ είναι που σταματάει η λογική! Διότι τότε ποιος είναι ο λόγος ύπαρξης ανεξάρτητου Πειθαρχικού Οργάνου και μάλιστα μέσω αναξάρτητων εκλογών; Ας ορίζει απ’ ευθείας το ΔΣ, ένα Πειθαρχικό Συμβούλιο της αρεσκείας του, ώστε να αποφεύγονται και οι άσκοπες κλήσεις της Γενικής Συνέλευσης.

Φαίνεται ότι οι παράγοντες της ομοσπονδίας, διακατέχονται από μεγάλη αγωνία επιβολής τους επί του Πειθαρχικού Συμβουλίου, ώστε να επιδιώκουν με την προτεινόμενη τροποποίηση, να είναι σε θέση να χειραγωγούν τις αποφάσεις του, όντες βέβαιοι ότι είναι σοφώτεροι από αυτόν ακόμη τον μεγάλο Αριστοτέλη, ο οποίος  2300 χρόνια πριν από αυτούς είπε:

« εστί δη τρία μόρια των πολιτευμάτων … εν μεν τι το βουλευόμενον περί των κοινών, δεύτερον δε το περί τας αρχάς …, τρίτον δε το δικάζον…»

Μοιραστείτε το :