Έχεις δικαίωμα να μην είσαι καλά

Πάει το παιδί στο σχολείο, πάει κι η ψείρα!