Γράμμα στον Αϊ Βασίλη

Όποιος έχει δύο κρίστμας μουντ, να δώσει το ένα