Καλή αρχή πρωτάκι μου!

Ακόμα κι αν φύγεις, για το γύρο του κόσμου…