Μαδρίτη, ένα νεανικό, παρορμητικό ταξίδι

Βαρσοβία – Μέρος Α’