Πάει το παιδί στο σχολείο, πάει κι η ψείρα!

Βελονισμός και Κινέζικη Ιατρική