Φτιάξαμε slime / χλαπάτσα, στο άψε σβήσε!

Πρώτη φορά στο Λουναπάρκ!

Διάσωση στον παγωμένο ωκεανό!

Άκου τι είπαν!

Οδηγώ και… τα παιδία παίζει!