Έχεις δικαίωμα να μην είσαι καλά

Να μιλά κανείς ή να μη μιλά;

Εμένα το παιδί μου ποτέ δε θα…

Ο λόγος σου με χόρτασε και το ψωμί σου φα’ το!