Το μυρμήγκι και το μπισκότο- (μέρος Β)

Το μυρμήγκι και το μπισκότο (Μέρος Α)

Έχεις δικαίωμα να μην είσαι καλά

Να μιλά κανείς ή να μη μιλά;

Αγαπήστε ελεύθερα!

Για μια θέση στο τραίνο

Τον έρωτα για να τον βρεις πρέπει να ψάχνεις στα σωστά σημεία!